Menü

A Kongresszus hírei

Ernst Jenő pályadíjak

A kongresszus nyitóünnepségén kerültek átadásra az Ernst Jenő-pályadíjak. Ernst Jenő-pályadíjban részesült Egri Ádám, az MTA Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet munkatársa Környezetoptikai kérdések, különös tekintettel a polarotaktikus bögölyök polarizációérzékelésen alapuló viselkedésére című pályamunkájával, valamint Mészáros Bálint, az MTA TTK Enzimológiai Intézet munkatársa Funkcionális helyek becslése rendezetlen fehérjékben című pályamunkájával.

Poszterdíjak

A kongresszus záróünnepségén a legjobb posztereket bemutató 35 év alatti fiatal kutatók díjazásban részesültek. Az Eppendorf Austria GmbH ajándékjutalmát nyerte el Takács-Kollár Veronika a Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézet munkatársa A twinfilin-1 szerepe az aktin dinamikai tulajdonságaiban című poszterével, valamint Feller Tímea a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársa a Fibrinháló nano-trombelasztográfiás és atomerő-mikroszkópos vizsgálata című poszterével. A Magyar Biofizikai Társaság pénzjutalmát nyerte el Násztor Zoltán az MTA SZBK Biofizikai Intézet munkatársa aHofmeister-aktív sók által indukált változások a Tc5b minifehérje első szolvatációs burkának szerkezetében című poszteréért, valamintKéri Zsófia az ELTE Biológiai Fizika Tanszék munkatársa a Laterális géntranszfer rokonság szerinti gyakoriságának vizsgálata című poszteréért.

Magyar Biofizikai Társaság Emlékplatett Závodszky Péter részére

A kongresszus záróünnepségén Mátyus László, a társaság elnöke a Magyar Biofizikai Társaság Emlékplakettjét adta át Závodszky Péter Széchenyi-díjas magyar biofizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja részére, aki 1994 és 1997 között a Magyar Biofizikai Társaság titkári, majd 2007 és 2015 között a társaság elnöki posztját töltötte be.

A Magyar Biofizikai Társaság 2017 évi kongresszusa

A Magyar Biofizikai Társaság 2015. augusztus 27-én megtartott elnökségi ülésén úgy döntött, hogy a 2017. évi kongresszus Szegeden kerüljön megrendezésre, és a szervezési feladatok elvégzésére Zimányi László egyetemi tanárt, a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet igazgatóját kérte fel.

A konferencia programfüzete (PDF)

A Kongresszusról

A Magyar Biofizikai Társaság és a Semmelweis Egyetem nevében szeretettel invitáljuk kongresszusunkra. A kongresszus a hazai biofizikai műhelyek legfontosabb reguláris rendezvénye, amely a modern biofizika kurrens témáit sorakoztatja fel. Idei kongresszusunk egy "Fényszimpoziummal" és egy "Fénykurzussal" közvetlenül kapcsolódik a Fény Nemzetközi Éve programsorozathoz is.

A Fényszimpózium és a Fénykurzus az MTA közvetítésével a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból származó támogatással jött létre (ED_15-1-2015-0004)

A kongresszus fővédnökei

Dr. Szél Ágoston
a Semmelweis Egyetem Rektora

Dr. Szász Károly
a Semmelweis Egyetem Kancellárja

Dr. Bácskai János
Budapest IX. kerület polgármestere

Plenáris főelőadó

Dr. Forró László
EPFL Lausanne

Tudományos Bizottság

Závodszky Péter, elnök
Bérczi Alajos
Csige István
Csík Gabriella
Dóka Ottó
Harmat György
Maróti Péter
Nagy Péter
Nyitrai Miklós
Panyi György
Sáfrány Géza
Smeller László
Vonderviszt Ferenc
Zimányi László

Szervezőbizottság

Kellermayer Miklós, elnök
Garab Győző
Hegedűs Judit
Kaposi András
Pusztainé H. Magdolna
Voszka István